Yang Jiechi

CGTN Africa 04 Sep 2019 20:14 CEST

Yang Jiechi in Kenya.