Flood

Flooding in Italy kills dozens
Newsy 05 Nov 2018 16:42 CET

Flooding in Italy kills dozens

Venice hit by severe flooding
CBS News 30 Oct 2018 18:23 CET

Venice hit by severe flooding

Flood Kills 21 People in Jordan
CCTV+ 27 Oct 2018 10:18 CEST

Flood Kills 21 People in Jordan